ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์ Slotxothb.com

มีหลักเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้ซึ่งเป็นตัวแทนของความเห็นชอบ ระหว่างบริษัทที่ให้บริการเว็บไซต์ กับลูกค้าหรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ได้เข้ามาใช้งานของเว็บไซต์ SLOTXOTHB.COM แห่งนี้ เมื่อมีการเปิดใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือว่าเปิดใช้บัญชีของเว็บไซต์ รวมถึงมีการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นลงในอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ต หรือมือถือ ก็เท่ากับว่าลูกค้าได้ยอมรับกฎกติกา และหลักเกณฑ์การใช้งานเหล่านี้ไปแล้วโดยอัตโนมัติ

กฎระเบียบและเงื่อนไขทั่วไป

ข้อมูลทางเว็บไซต์ของเราได้รับการอนุญาตจากเว็บไซต์อย่างถูกต้อง และข้อความจากข้อกำหนดที่ระบุไว้ด้วยคำว่า ‘เรา’ ‘ทางเรา’ หรือ ‘ของเรา’ หรือว่าระบบอะไรที่เกี่ยวข้องกับ Slotxothb.com เท่ากับว่าคุณได้ยินยอมในข้อตกลงที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้น

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

 1. com ได้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง อัพเดท แก้ไขหรือปรับปรุงกฎเหล่านี้ได้ทุกเวลา โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดที่ได้จากการอัพเดทจะเริ่มมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ที่มีการเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ Slotxothb.com ลูกค้ามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อการตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ ที่มีการอัพเดทเป็นปัจจุบันเสมอ ทางเว็บไซต์ของเราแนะนำให้คุณตรวจสอบเงื่อนไขและข้อบังคับกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงพวกซอฟต์แวร์ และขั้นตอนในการให้บริการจากเว็บไซต์อยู่เป็นประจำ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 2. com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เงื่อนไขโปรโมชั่นต่างๆ และข้อกำหนดจากกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเราจัดขึ้นมาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า
 3. ถ้าหากว่าผู้เล่นไม่เห็นด้วยกับกฎที่มีการเปลี่ยนแปลงในครั้งล่าสุด ผู้เล่นสามารถหยุดการใช้งานจากเว็บไซต์ หรือว่าปิดบัญชีไปเลยได้ แต่หากว่าผู้เล่นยังคงต้องการใช้งานเว็บไซต์อยู่ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนใดก็ตาม หลังจากที่มีการประกาศกฎระเบียบและข้อบังคับใหม่แล้ว เท่ากับว่าผู้เล่นได้รับรู้ และยินยอมกับข้อบังคับต่างๆ เหล่านี้

ข้อบังคับทางกฎหมาย

 1. หากเป็นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ได้ เนื่องจากมีกฎหมายในต่างประเทศกำหนดเอาไว้อยู่แล้วว่า จะไม่ให้บริการกับเยาวชนที่มีเข้าใช้งาน ทาง com มีสิทธิ์ที่จะขอตรวจสอบข้อมูล หรือเอกสารต่างๆ ที่สามารถยืนยันอายุของผู้เล่นได้ทุกเมื่อ และถ้าหากตรวจสอบว่าผู้ใช้งาน มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทางเว็บไซต์จะระงับ หรือปฏิเสธการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของผู้เล่นได้
 2. เนื่องจากอำนาจของศาลบางแห่ง ได้ระบุเอาไว้ว่าการพนันออนไลน์อาจเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายผู้ เล่นจึงควรเข้าใจและยอมรับว่า com จะไม่สามารถให้คำแนะนำทางกฎหมายหรือรับรองเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับทางผู้ใช้งานได้
 3. ผู้ใช้งานเองควรต้องยอมรับความเสี่ยง และรับผิดชอบตัวคุณเอง เมื่อตัดสินใจใช้งานกับทางเว็บไซต์ของเรา
 4. เว็บ com ของเราไม่ได้มีเจตนาที่จะให้บริการแก่คุณ โดยขัดตอบข้อกฎหมายที่มีบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลซึ่งคุณพำนักอาศัยอยู่ คุณควรยินยอมและยืนยันเมื่อมีความประสงค์ที่จะใช้บริการจากเว็บไซต์ โดยที่ผู้เล่นอยู่ในแบบที่ผิดกฎหมายหรือว่าไม่ได้รับการอนุญาตใดๆ

ในการเปิดบัญชี

 1. เมื่อคุณผู้ใช้งานที่ต้องการเข้ามาใช้บริการกับเว็บไซต์ของทางเรา จำเป็นต้องเปิดบัญชีก่อนแล้วจึงจะได้รับรหัสผ่าน เพื่อเข้าถึงการใช้งานได้ในภายหลัง
 2. ชื่อในการใช้ลงทะเบียนจะต้องตรงกับชื่อจริงของคุณลูกค้า บริษัทมีสิทธิ์ที่จะขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าได้ทุกเมื่อ เพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้า ถ้าหากลูกค้าไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลกับทางเราได้ ทางเราจะระงับการใช้บัญชีของคุณเอาไว้ชั่วคราว หรือระงับบัญชีของคุณถาวร หากว่าคุณไม่ทำตามกฎกติกา
 3. เมื่อลูกค้าได้ทำการยืนยันโดยการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์แล้ว ลูกค้าจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวเองให้ครบถ้วน และเชื่อถือได้ การที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด อาจมีผลต่อการจำกัดการใช้งาน การไม่สามารถดำเนินการทางการทำธุรกรรมการเงิน หรือการปิดบัญชีของลูกค้าได้
 4. เมื่อลูกค้ามีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียน สามารถติดต่อสอบถามทีมงานทาง LINE ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 5. ลูกค้า 1 คนสามารถเปิดบัญชีใช้งานกับเว็บไซต์ของเราได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น หากพบว่ามีการเปิดบัญชีซ้ำซ้อนเมื่อเราตรวจสอบพบ จะถือว่าบัญชีนั้นเป็นโมฆะ และทำการปิดบัญชีทันที

ข้อบังคับในการป้องกันการฉ้อโกงและเพื่อความปลอดภัย

เมื่อได้เข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ลูกค้าจะต้องยินยอมและยอมรับว่า

 1. คุณต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. เป็นเจ้าของบัญชีที่ถูกต้อง และมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับบัญชีแต่เพียงผู้เดียว หากใช้ร่วมกับผู้อื่นแล้วมีปัญหาทางเราจะไม่ทำการรับผิดชอบต่อการสูญเสียใดๆ
 3. ถือว่าคุณได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า เมื่อเกิดความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินในช่วงเวลาที่ใช้บริการกับเว็บไซต์คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการสูญเสียเหล่านี้ แต่เพียงผู้เดียว เมื่อแพ้เสียเงิน มีกำไร หรือติดลบก็ไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ได้ทั้งนั้น
 4. เมื่อคุณได้รับทราบกฎเกณฑ์ กติกา และกระบวนการต่างๆ สำหรับการให้บริการของทางเว็บไซต์แล้ว คุณต้องไม่กระทำการใดๆที่ ก่อให้เกิดความเสียหายกับเว็บไซต์ของเรา
 5. ในการใช้บริการ เท่ากับท่านยินยอมต่อเงื่อนไขที่ทางเว็บไซต์ได้กำหนดมาแล้ว เท่ากับว่าเรามีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของคุณอยู่เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม เพื่อตรวจสอบที่มาของบุคคลที่ 3 ซึ่งอาจจะใช้กำหนดข้อมูลของตัวคุณเอง โดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัว หรือเจตนาให้เป็นก็ตาม

ข้อกำหนดในการวางเดิมพัน

 1. เกมเดิมพันทั้งหมดที่ทำกับเว็บไซต์ com จะอยู่ภายใต้กฎกติกาของเกม ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะนำไปใช้กับแต่ละเกมการแข่งขันตามข้อตกลงนี้
 2. การวางเดิมพัน จะเริ่มสามารถใช้งานได้ เมื่อกรอก username และ password ถูกต้อง และอยู่ภายใต้จำนวนเงินที่มีอย่างพอเพียงในบัญชีของคุณ
 3. คุณจะเป็นผู้เดียวที่ต้องรับผิดชอบต่อทุกกิจกรรม และธุรกรรมการเงินที่เกิดขึ้นทั้งหมด ที่ทำภายใต้ข้อตกลงในชื่อเลขที่บัญชี username / password ของตัวคุณเอง (ทั้งหมดนี้ที่ได้กล่าวถึง) โดยไม่คำนึงถึงว่าธุรกรรมดังกล่าวนี้ได้ดำเนินการโดยตัวคุณเองหรือไม่
 4. คุณเป็นเพียงคนเดียว ที่จะต้องตรวจสอบรายละเอียดการเดิมพันของตัวเองว่าถูกต้องหรือเปล่า เมื่อวางเดิมพันในแต่ละเกม และมีการยืนยันจากทางเราแล้ว การเดิมพันดังกล่าวจะไม่สามารถยกเลิก เรียกคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ โดยการตกลงในครั้งแรกจะถือว่าเป็นหลักฐานที่อ้างอิงต่อการวางเดิมพันของคุณ
 5. การเดิมพันทั้งหมดของคุณ จะถูกบันทึกอยู่ในระบบของ com และถูกใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินธุรกรรมทั้งหมด รวมถึงช่วงระยะเวลาที่ได้มีการดำเนินธุรกรรมใดๆ
 6. การเดิมพันทั้งหมดนี้จะถือว่าสมบูรณ์ ได้รับการยอมรับ และ com ก็ต่อเมื่อ มีการยืนยันปรากฏขึ้นที่หน้าประวัติการดำเนินธุรกรรมของคุณ
 7. การวางเดิมพันเกมใดๆ และธุรกรรมทั้งหมดให้ถือว่าการตัดสินของ com เป็นที่สิ้นสุด
 8. เมื่อพบว่าระบบการใช้งานอาจจะมีความไม่เสถียร ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อกรณีที่มีการวางเดิมพันผิดพลาด การวางเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกด้วยระบบของเรา เมื่อคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบการวางเดิมพัน กรุณาติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าในทันที

ธุรกรรมในการฝากและถอนบัญชี

 1. เงินฝากในบัญชีของคุณจะต้องไม่มาจากการก่อเหตุอาชญากรรม ดำเนินสิ่งผิดกฎหมาย หรือว่าได้มาอย่างไม่ถูกต้อง
 2. com จะไม่ยอมรับการฝากเงินจากบุคคลที่ 3 เช่น ญาติ คู่ครอง สามี-ภรรยา เพื่อน ของผู้เล่น คุณจะต้องดำเนินทำการฝากถอน จากบัญชีที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้ด้วยชื่อของคุณเองเท่านั้น หากเราตรวจสอบพบว่าคุณไม่ได้ทำตามข้อบังคับนี้ เงินที่ได้จากการชนะเกมทั้งหมดจะถูกยึดคืน
 3. คุณสามารถขอถอนเงินจากบัญชีของตัวเองเมื่อไหร่ก็ได้ ที่ยอดเงินในบัญชีของคุณมีเพียงพอ สำหรับการถอนขั้นต่ำ ซึ่งทางเราได้กำหนดไว้
 4. คุณจะต้องทำการแจ้งถอนเงิน ผ่านช่องทางเดียว กับที่เคยฝากเงินเข้าบัญชี โดยจะต้องมีข้อมูลอย่างถูกต้อง และตรงกับข้อมูลที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้
 5. จำนวนในการจ่ายเงินจากเกมออนไลน์ สามารถจ่ายสูงสุดได้ 1 ล้านบาทต่อบิล สำหรับสมาชิกที่ไม่รับโปรโมชั่นหรือโบนัสเท่านั้น โดยอัตราการจ่ายสูงสุดของเรา สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
 6. กรณีที่มีการฝากเงินเข้าบัญชีมาในระบบเป็นบัญชีของคุณจริง และตรงกับทางบัญชีธนาคารที่ทางระบบกำหนดไว้อย่างถูกต้อง คุณจำเป็นจะต้องทำการตรวจสอบให้ดี เพราะเมื่อมีการยืนยันระบบแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเรียกร้องใดๆ ได้ จำเป็นจะต้องติดต่อไปที่ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อยืนยันให้พิจารณาเท่านั้น